piątek, 25 lutego 2011

ANNUAL FINANCIAL REPORT 2010
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2010
RECEIPTS - DOCHODY
Offertory Collections, donations- tace nedzielne i ofiary 56,906.83
Pierogi $47,000.00, Luncheons - Picnic $5,445.90 52,445.90
Parking Revenue 3,600.00
Reimbursements Gst $7,166.76, Mun. Taxes $1,330.35, Rst $2,249.60 Misc. 669.13 11,415.84
Insurance claim (2009 fire) 10,494.76
Candles, Religious Articles- świeczki, artykuły religijne 1,265.71
Baptisms, Marriages, Funerals - chrzty,śluby, pogrzeby 475.00
Prescribed Collectionss -przepiane kolekty roczne 3,118.00
Sharing the Challenges $6,765.00 donated, $4,285.00 anon., $1,630.00 - 2009 challenge rebate 12,680.00
TOTAL RECEIPTS - CAŁKOWITY DOCHÓD 152,402.04
EXPENDITURES - CAŁOŚĆ ROZCHODÓW
Salaries including visiting priests, Benefits, Mileage - pensje i ubezpieczenia (księża i świeccy) 34,398.47
Church, Office Rectory - kościół, biuro, i koszty w plebanii 19,160.46
Heating - ogrzewanie $10,250.42 Utilities - świaltło, telefon, woda $11,090.59 21,341.01
Repairs and Maintenance 9,559.58
Taxes - podatki $4,517.25 Insurance - ubezpieczenia $7,300.16 11,817.41
Prescribed collections, Donations- przepisane zbiórki roczne 9,742.63
Cathedraticum - podatek diecezjalny 8,771.50
Sharing the Challenges ($6,180.00 returned to parish) 12,680.00
Fund Raising expenses 7,968.75
Captial Expenditures 16,298.33
TOTAL EXPENDITURES - CAŁOŚĆ ROZCHODÓW 151,738.14
Cash in bank - Current Account - January 1, 2010 - gotówka w banku 5,722.21
Plus receipts- plus dochody 152,402.04
158,124.25
Less expenditures - minus rozchody 151,738.14
Cash in bank - Current Account - December 31, 2010- gotówka w banku 6,386.11
Reconciliation - deposits with chancery - depozyt w kurii diecezjalnej
Deposits with Chancery - January 1, 2010 - konto w kurii diecezjalnej 89,825.24
Interest received on deposits - odsetki z banku 898.25
Deposits with Chancery - December 31, 2010 90,723.49